eset
hp partner silver
ms partner

 

nakup a let 585jpg

NAKUP HP A LEŤ - PRAVIDLA

Nakupte v APEX Computer, s.r.o. produkty HP a leťte. Soutěžíme o 3 skydivingové lety a 10 poukázek v hodnotě 500Kč na odběr zboží v našem obchodě.

 

Pořadatel
Pořadatelem akce je firma APEX Computer, s.r.o., se sídlem Nerudova 600, Mladá Boleslav, tel.: 326 340 340 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Účastník programu
Účastníkem může být právnická nebo fyzická osoba, která se zaregistruje u pořadatele soutěže a nakoupí u něj zboží – produkty od výrobce Hewlett Packard (HP). V případě, že účastník nakupuje zboží na účet zaměstnavatele či jiné třetí osoby, potvrzuje registrací, že zaměstnavatel či jiná třetí osoba s jeho účastí souhlasí.

 

Jak akce probíhá
Za každý nákup produktů HP v jakékoliv hodnotě a na základě vyplnění registračního formuláře, získává zákazník možnost zúčastnit akce „NAKUP HP A LEŤ!"

Dne 11.11.2013 budou ze všech registrovaných nákupů slosováni výherci tří hlavních cen – 1x skydiving 3min a 2x skydiving 6min a 10 vedlejších – 10x poukázka na nákup zboží u společnosti APEX Computer, s.r.o. v hodnotě 500Kč.

 

Registrační formulář získáte v prodejně APEX Computer, s.r.o., případně vám jej na vyžádání zašleme e-mailem, případně použijte webový formulář na našich www stránkách.

 

Vyplněný registrační formulář vraťte pořadateli jedním z následujících způsobů:
- odevzdejte obsluze v prodejně APEX Computer, s.r.o., Nerudova 600, Mladá Boleslav, 293 01;
- odešlete jako přílohu zprávy na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;
- vyplňte webový formulář na www.apexcomputer.cz.

 

Vyplněný registrační formulář musí být na adresu pořadatele dodán nejpozději poslední soutěžní den, tj. do 31.10.2013.

 

Akce platí pro nákupy s platbou v hotovosti či platební kartou i pro úhradu platebním příkazem. Při platbě platebním příkazem vzniká nárok na odměnu pouze při včasné úhradě v termínu splatnosti. Poukaz bude předán až po úhradě. Akce se vztahuje i na nákupy produktů HP realizované prostřednictvím internetového obchodu www.apexmarket.cz. Výhry nelze vydat účastníkům, kteří mají vůči firmě APEX Computer, s.r.o. evidované neuhrazené závazky po splatnosti.

 

Předávání výher
Výherci budou o své výhře informování zasláním e-mailu na kontaktní adresu uvedenou v registračním formuláři.

Poukázky je účastník povinen převzít v prodejně firmy APEX Computer, s.r.o. Za nepřevzaté poukázky nemůže účastník požadovat náhradu a tyto poukázky bez náhrady propadají 30 dní od oznámení o možnosti vyzvednutí výhry.

Účastník je povinen vrátit do firmy APEX Computer, s.r.o. řádně vyplněný a podepsaný Předávací protokol.

Získané odměny podléhají zdanění podle zákona o daních z příjmů č. 586/1992Sb., zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., v platných zněních.

Vymáhání odměn soudní cestou není přípustné.

 

Doba trvání akce
Akce trvá od 1.10.2013 do 31.10.2013.

 

Obecná pravidla akce
Tímto společnost APEX Computer, s.r.o., nečiní návrh na uzavření smlouvy ani veřejný příslib.

Do akce se nemohou zapojit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele.

Získanou poukázku je možné uplatnit na nákup celého sortimentu zboží a služeb firmy APEX Computer, s.r.o. Poukázka je přenosná.

Odměny ve formě poukázek nemohou být směněny za finanční hotovost, a to ani částečně.

V případně výhry hlavních cen - skydivingu výherce se letu účastní na vlastní nebezpečí, případně je povinen si uzavřít vlastní pojištění. Za případné ztráty na zdraví i majetku nenese společnost APEX Computer, s.r.o. žádnou zodpovědnost.

 

Ochrana osobních údajů
Registrací vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami akce. Registrací vyjadřuje účastník dále souhlas se zařazením svého jména, adresy, telefonního čísla a e-mailu do databáze společnosti APEX Computer, s.r.o., která zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem vyplývajícím z podmínek akce a případně pro účely vlastního marketingu.

 

Souhlas zahrnuje též komunikaci elektronickými prostředky dle zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, tzn. včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Souhlas je udělován na dobu do odvolání souhlasu.